Onze scholen staan in Eindhoven en omgeving: een kansrijke omgeving met een unieke dynamiek. Samenwerken aan vooruitgang vinden we vanzelfsprekend. We hechten veel waarde aan creatief en onafhankelijk denken en hebben hoge verwachtingen als het gaat om leren en ontwikkelen.

Kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen

We geven elke leerling alle kansen om zich te ontwikkelen. We bieden passend, thuisnabij onderwijs. De behoeften van iedere leerling zijn in beeld en daar passen wij ons brede leeraanbod op aan. We richten een rijke leeromgeving in binnen en buiten de (m)uren van de school. Deze rijke leeromgeving komt tot stand samen met ouders en omgeving. Naast aandacht voor cognitieve ontwikkeling, zetten we ook in op persoonlijke ontwikkeling.

Hoge verwachtingen

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en van elkaar. We gaan uit van ieders talenten en mogelijkheden. We bieden alle leerlingen een brede basis voor het zetten van hun vervolgstap in de maatschappij.

Ontwikkeling

Wij staan voor leren met lef. Jezelf ontwikkelen is een proces van telkens doelen stellen, leren en reflecteren. Vanuit je enthousiasme en motivatie leren we je om je talenten en mogelijkheden te benutten. We helpen je om het zelf te doen. Nieuwsgierig zijn en fouten durven maken, helpt bij leren. We kijken met open blik naar de ander en de wereld. Samen zorgen we voor een rijke leeromgeving.

 

Eigenheid

Meer van jezelf. Jij en al je ‘eigen-aardigheden’ mogen er zijn. Je bent goed zoals je bent. Met jouw initiatieven en ambities voeg je iets moois toe aan de wereld. Soms zit het tegen en daar leer je misschien nog wel het meeste van. Steun dan op je zelfvertrouwen en toon veerkracht.

 

Ver­ant­woor­­­de­lijk­heid

Verantwoordelijkheid en vertrouwen gaan hand-in-hand. We geven je volop vertrouwen en verantwoordelijkheid, zodat je eigenaarschap kunt ontwikkelen. Je leert om verantwoordelijkheid te nemen, voor jezelf en voor anderen. Door de ander vanuit vertrouwen te benaderen, toon je respect en denk je in kansen en mogelijkheden.

Verbinding

Samen werken en samen leren is voor ons vanzelfsprekend. We staan open voor iedereen en gaan respectvol met elkaar om. Door gebruik te maken van de kracht van diversiteit ontstaan betekenisvolle verbindingen. We willen van betekenis zijn voor elkaar en we zijn erop gericht om elkaar succesvol te maken.

Strategie 2020-2024

Voor alle scholen is onze gezamenlijke koers richtinggevend. Deze hebben we uitgewerkt in het strategisch beleidsplan.

Onze scholen

U kunt onze scholen vinden op de kaart of selecteer in de lijst hieronder een school

Vacatures

Vakmanschap in beweging SKPO is een werkgever van kansen, flexibiliteit en ontwikkeling. Niet de regels staan voorop, maar de gezamenlijke ambitie en persoonlijke doelen. Ruimte is voorwaarde voor groei. De teams geven zelf hun school vorm. Met 35 scholen is er altijd wel een school die bij je past.