Onze organisatie

Bij SKPO leggen we verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Dat doen we vanuit wederzijds vertrouwen en maximale professionele ruimte, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit helpt bij het realiseren van onze maatschappelijke opdracht: kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen. Dit organisatieprincipe vertaalt zich in hoe we op, tussen en met onze 35 scholen samenwerken, in hoe directeuren leidinggeven, in hoe het college van bestuur en de stafmedewerkers hun rol vervullen en in hoe medezeggenschap en toezicht zijn geborgd.

Bestuur

Het collegiaal college van bestuur van SKPO is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie.

Peter Tijs

Peter Tijs
Bestuurder

secretariaat@skpo.nl

Stafbureau

Op het stafbureau van SKPO werkt een betrokken team van medewerkers in de functiegebieden Personeel & Organisatie, Onderwijskwaliteit, Financiën, Huisvesting, ICT en Secretariaat.

Paula van Beers

Paula van Beers

Personeelsadviseur

p.vanbeers@skpo.nl

Karen Beerens

Karen Beerens

Personeelsadviseur

k.beerens@skpo.nl

Ingrid van Kampen

Ingrid van Kampen
Personeelsadviseur

i.vankampen@skpo.nl

Peggy van der Putten

Peggy van der Putten
Beleidsadviseur Organisatie

p.vanderputten@skpo.nl

personeel_blanco

Nancy Gruijters
Adviseur arbeidsvoorwaarden en beheer

n.gruijters@skpo.nl

Renate van den Hoff

Renate van den Hoff
Medewerker bestuursadministratie personeel/salaris

r.vandenhoff@skpo.nl

Susan Steinmeijer

Susan Steinmeijer
Coördinator vervangingen

s.steinmeijer@skpo.nl

Wendy Wels

Wendy Wels
Opleidingscoördinator en coach

w.wels@skpo.nl

Brigitte Duysens

Brigitte Duysens
Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit

b.duysens@skpo.nl

Ingrid van der Pluijm

Ingrid van der Pluijm
Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit

i.vanderpluijm@skpo.nl

Liza Jegerings

Liza Smits
Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit

l.smits@skpo.nl

personeel_blanco

Ruben Adriaans
Projectleider nieuwkomersonderwijs a.i.

r.adriaans@skpo.nl

Marijke van Mill

Marijke van Mill
Projectleider nieuwkomersonderwijs

m.vanmill@skpo.nl

Saskia Schilders

Saskia Molenschot-Schilders
Coach Expeditie met lef

s.schilders@skpo.nl

Eshter Schepers

Esther Schepers
Kansrijk onderwijs

e.schepers@skpo.nl

Rian van der Wegen

Rian van der Wegen
Coach/begeleider

r.vanderwegen@skpo.nl

Masja van Duijnhoven

Masja van Duijnhoven
Controller

m.vanduijnhoven@skpo.nl

Monique van Kemenade

Monique van Kemenade
Assistent-controller

m.vankemenade@skpo.nl

inge_van_der_linden

Inge van der Linden
Medewerker bestuursadministratie Financiën

i.vanderlinden@skpo.nl

Helma Lenarts

Helma Lenarts
Coördinator leerlingadministratie (LAS)

coordinator-leerlingadministratie@skpo.nl

Sultan Tüter-Deniz

Sultan Tüter – Deniz

Coördinator LAS

Medewerker bestuursadministratie

s.deniz@skpo.nl

personeel_blanco

Sarah Aarts-Köhler
Beleidsadviseur ICT

s.kohler@skpo.nl

Simone Verschuren

Simone van den Berg – Verschuren
Beleidsadviseur ICT

s.verschuren@skpo.nl

personeel_blanco

Eelco Groenen
Senior adviseur Huisvesting

e.groenen@skpo.nl

Marja van Kempen

Marja van Kempen
Financieel medewerker Huisvesting en Subsidies

m.vankempen@skpo.nl

Dennis Kneppers

Dennis Kneppers
Adviseur Huisvesting

d.kneppers@skpo.nl

Roel van Nieuwenhuizen

Roel van Nieuwenhuizen
Senior adviseur Huisvesting

r.vannieuwenhuizen@skpo.nl

Judith de Jonge Baas

Judith de Jonge Baas
Bestuurssecretaris

Privacy officer

j.dejongebaas@skpo.nl

Dorothe Kuijten

Dorothé Kuijten
Communicatieadviseur

d.kuijten@skpo.nl

Lenneke Verschuuren

Lenneke Verschuuren
Secretaresse-receptioniste

Ondersteuning vervangingen

l.verschuuren@skpo.nl

Raad van toezicht

Emmy van der Maarel (voorzitter)

Hanneke Koppers

Elphi Nelissen

Martine Overdijk – Kerkhoff

Sebastiaan Selders

De raad van toezicht is toezichthouder van SKPO en werkgever voor het college van bestuur.

 

Reglement raad van toezicht

Rooster van aftreden raad van toezicht