Wereld met lef

powered by SKPO

Wereldburgerschap: we spreken allemaal de taal van internationaal

Wat betekent het om een wereldburger te zijn? En wat heb je daarvoor als leerling in je rugzak nodig? Bij SKPO leren we leerlingen om kritisch naar zichzelf te kijken en stimuleren hun nieuwsgierigheid naar de ander door hun perspectief te verbreden. We gaan respectvol en open met elkaar om en we maken gebruik van de kracht van diversiteit.

Goed idee?

Omdat we gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar en samen verantwoordelijk zijn voor een betere wereld heel belangrijk vinden, hebben we iets bedacht: het fonds Wereld met lef, powered by SKPO. We dagen iedereen die bij SKPO hoort – leerlingen, collega’s en ouders – uit om na te denken over hoe we het beter kunnen doen met elkaar. Dus heb jij, of hebben jullie, een idee waar de wereld om je heen een stukje beter, mooier of fijner van wordt? Maak dan een plan en stuur het in. Wie weet kiest de jury het idee uit zodat het werkelijkheid wordt!

 

Afbeelding: Fawaka Ondernemersschool

 

Hoe doe je mee?

Een goed idee is realistisch en uitvoerbaar en draagt bij aan de wereld om je heen. Vertel ons wat je plan is en vermeld daarbij:

 • wat je wil bereiken (wat voor invloed heeft het bijvoorbeeld op de wijk, school of leefomgeving, op welke manier maak je verbinding met de wereld om je heen);
 • hoe je het aanpakt;
 • wie en/of wat je daarvoor nodig hebt;
 • hoeveel het kost;
 • hoe je het idee bekend wil maken aan je doelgroep;
 • wanneer je het plan wil uitvoeren (planning);
 • de naam of namen van de aanvrager(s) en hoe zij verbonden zijn met de school of SKPO;
 • contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.

 

Informatie

 • Inzenden kan van 2 oktober t/m 5 november 2023 via wereldmetlef@skpo.nl.
 • Er geldt een maximum van 40 inzendingen. Inzenden is niet meer mogelijk als het maximaal aantal inzendingen wordt bereikt voor het einde van de inzendtermijn.
 • Inzendingen moeten een duidelijke link hebben met een of meer thema’s uit de hierboven getoonde wereldburgerschapscirkel. Benoem deze ook in je aanvraag.
 • Inzendingen met een persoonlijk of commercieel belang (bijvoorbeeld inkomsten uit een project), worden niet geselecteerd voor beoordeling door de jury.
 • Er wordt vanuit het fonds geen geld beschikbaar gesteld om vervangingsuren in te zetten voor medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van een toegekende projectaanvraag.
 • Toegekende bedragen worden eenmalig (alleen voor de desbetreffende aanvraag) uitgekeerd en moeten binnen de daarvoor gestelde termijn worden besteed.
 • De winnaars worden bekendgemaakt nadat de jurybijeenkomst heeft plaatsgevonden.

 

Kom je er niet helemaal uit? Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij coaches die beschikbaar zijn vanuit SKPO. Zij kunnen je op weg helpen met het maken of aanscherpen van je plan. Stel je hulpvraag via wereldmetlef@skpo.nl.

 

Jury

De juryleden kiezen uit alle inzendingen de ideeën die uitgevoerd mogen worden. De jury vertegenwoordigt heel SKPO en bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers. De voorzitters (bij toerbeurt) zijn schooldirecteuren die lid zijn van de werkgroep innovatiefonds Wereld met lef.

 

De Wereld met lef-jury bestaat uit:

Jelle de Jong, ouder De Sonnewijzer
Lütfiye Karatas, ouder De Korenaar
Gerrie Wada-Custers, leerkracht Rapenland
Marjon Dozy, leerkracht De Harlekijn
Ruben Adriaans, juryvoorzitter/directeur ’t Palet
Lidwien Storimans, juryvoorzitter/directeur De Harlekijn

De jury wordt nog aangevuld met leerlingen en een extra ouder.

Over het fonds

Met het fonds Wereld met lef wil SKPO positief bijdragen aan de maatschappij en de leefomgeving van onze scholen in het bijzonder. De middelen uit het fonds zijn privaat. Er wordt dus geen onderwijsgeld van de overheid voor gebruikt.