Wereld met lef

powered by SKPO

Wereldburgerschap: we spreken allemaal de taal van internationaal

Wat betekent het om een wereldburger te zijn? En wat heb je daarvoor als leerling in je rugzak nodig? Bij SKPO leren we leerlingen om kritisch naar zichzelf te kijken en stimuleren hun nieuwsgierigheid naar de ander door hun perspectief te verbreden. We gaan respectvol en open met elkaar om en we maken gebruik van de kracht van diversiteit.

Goed idee?

Omdat we gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar en samen verantwoordelijk zijn voor een betere wereld heel belangrijk vinden, bedachten we in 2021 het fonds Wereld met lef, powered by SKPO. Leerlingen, collega’s en ouders werden uitgedaagd om na te denken over hoe we het beter kunnen doen met elkaar. Sinds de start van het fonds organiseerden we vijf aanvraagrondes en dat leverde heel veel prachtige projecten op.

 

Afbeelding: Fawaka Ondernemersschool

 

Informatie

 • De vijfde aanvraagronde is gesloten op 5 november 2023. Tot en met 31 december 2024 loopt een laatste, interne aanvraagronde, in te zenden via wereldmetlef@skpo.nl.
 • Inzendingen moeten een duidelijke link hebben met een of meer thema’s uit de hierboven getoonde wereldburgerschapscirkel. Benoem deze ook in je aanvraag.
 • Inzendingen met een persoonlijk of commercieel belang (bijvoorbeeld inkomsten uit een project), worden niet gehonoreerd.
 • Er wordt vanuit het fonds geen geld beschikbaar gesteld om vervangingsuren in te zetten voor medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van een toegekende projectaanvraag.
 • Toegekende bedragen worden eenmalig (alleen voor de desbetreffende aanvraag) uitgekeerd en moeten voor 1 augustus 2025 worden besteed.

 

Een goed idee is realistisch en uitvoerbaar en draagt bij aan de wereld om je heen. Vertel ons wat je plan is en vermeld daarbij:

 • wat je wil bereiken (wat voor invloed heeft het bijvoorbeeld op de wijk, school of leefomgeving, op welke manier maak je verbinding met de wereld om je heen?);
 • hoe je het aanpakt;
 • wie en/of wat je daarvoor nodig hebt;
 • hoeveel het kost;
 • hoe je het idee bekend wil maken aan je doelgroep;
 • wanneer je het plan wil uitvoeren (planning);
 • de naam of namen van de aanvrager(s) met contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.

 

Kom je er niet helemaal uit? Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij coaches die beschikbaar zijn vanuit SKPO. Zij kunnen je op weg helpen met het maken of aanscherpen van je plan. Stel je hulpvraag via wereldmetlef@skpo.nl.

 

Over het fonds

Met het fonds Wereld met lef wil SKPO positief bijdragen aan de maatschappij en de leefomgeving van onze scholen in het bijzonder. De middelen uit het fonds zijn privaat. Er wordt dus geen onderwijsgeld van de overheid voor gebruikt.