St. Antonius Abt

St. Antonius Abt

Volkerak 25

5626 CC Eindhoven

040 – 2621520

antoniusabt@skpo.nl

www.spilcentrumacht.nl

Terug naar Onze scholen

  • Gezellige dorpsschool
  • Hoge ouderbetrokkenheid
  • Betrokken leerkrachten en leerlingen
  • Verbreding via culturele vorming
  • Focus op kernvakken