SBO Petraschool

SBO Petraschool

Faunuslaan 19

5631 KN Eindhoven

040 – 2430970

petraschool@skpo.nl

www.sbopetraschool.nl

Terug naar Onze scholen

  • School voor speciaal basisonderwijs
  • Kleine groepen met extra ondersteuning vanuit een expertiseteam (orthopedagogiek, logopedie, fysiotherapie, RT, PMRT, SOVA) en vakdocenten
  • Veel aandacht voor talentontwikkeling (o.a. koken, forest education, techniek en creatieve vakken)
  • Gecertificeerd als gezonde school
  • Dagelijks naschoolse activiteiten (sport, dans, muziek en creatieve vakken)