De Spaaihoeve

De Spaaihoeve

Heraultlaan 4

5627 DP Eindhoven

040 – 2622320

despaaihoeve@skpo.nl

www.despaaihoeve.nl

Terug naar Onze scholen

  • Kinderen staan op deze jenaplanschool aan het roer van hun eigen ontwikkeling met begeleiding van de stamgroepsleider
  • Flexibel werken aan je eigen doelen in een cluster met de stamgroep als veilige thuishaven
  • Actief ontdekken en leren vanuit de belevingswereld van kinderen
  • Talenten van kinderen, ouders en medewerkers worden gezien en benut
  • Samen vieren, spelen, werken en in gesprek gaan met elkaar is de basis van ons onderwijs