Kindcentrum Theresia

Kindcentrum Theresia

Zeelsterstraat 138
5652 EN Eindhoven
040 – 2512059

info@kctheresia.nl
www.kctheresia.nl

Terug naar Onze scholen

  • Kindcentrum
  • Leerpleinonderwijs
  • Instructiemodel: Doordacht Passend Lesmodel (DPL)
  • Van en met elkaar leren
  • Brede ontwikkeling
  • Hoge verwachtingen