De Bijenkorf

De Bijenkorf

De Koppele 2

5632 LA Eindhoven

040 – 2414715

bijenkorf@skpo.nl

www.bsdebijenkorf.nl

Terug naar Onze scholen

  • Jenaplanonderwijs
  • Samen Werken Spelen Spreken Vieren
  • De wereld is het hart van ons onderwijs
  • Samen je onderwijs zelf ontwerpen (werken vanuit doelen)
  • De stamgroepleerkracht is regievoerder van de stamgroep