De Schelp

De Schelp

Zuiderzeelaan 3

5628 KC Eindhoven

040 – 2415166

deschelp@skpo.nl

www.bsdeschelp.nl

Terug naar Onze scholen

  • Kleurrijke basisschool in de wijk Woenselse Heide in Eindhoven
  • Spilcentrum met kinderopvang Little Jungle
  • Uitdagende leeromgeving met veel aandacht voor thema’s, uitstapjes en activiteiten
  • Ruime aandacht voor taalonderwijs en woordenschat (schakelklassen en nieuwkomersonderwijs)
  • Actieve samenwerking met ouders en de wijk (ouderkamer, taallessen voor ouders, samenwerking met het zorgcentrum)
  • Veel aandacht voor het welbevinden van iedereen