De Schelp

De Schelp

Zuiderzeelaan 3

5628 KC Eindhoven

040 – 2415166

deschelp@skpo.nl

www.bsdeschelp.nl

Terug naar Onze scholen