De Handreiking

De Handreiking

Veronapad 3

5632 TR Eindhoven

040 – 2411881

handreiking@skpo.nl

www.skpo-handreiking.nl

Terug naar Onze scholen

  • Inclusief onderwijs: kleine school waar iedereen elkaar kent en welkom is
  • Een team dat in focusgroepen samen de verantwoordelijkheid draagt voor goed onderwijs
  • Betekenisvol leren met moderne methodes
  • Leren van en met elkaar vinden wij vanzelfsprekend en een inhoudelijke dialoog gaan we dan ook niet uit de weg
  • Samenwerking met ouders staat hoog in het vaandel