Onze 36 scholen staan in Eindhoven en omgeving – een kansrijke regio waar samenwerken aan vooruitgang vanzelfsprekend is. Bij SKPO anticiperen we voortdurend op veranderingen om ons heen en helpen we de samenleving vorm te geven. We doen dit creatief en onafhankelijk, vanuit het volste vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen én in onze eigen ontwikkeling.

Vertrouwen in kinderen, vertrouwen in elkaar

Samen kunnen we meer. We betrekken vele partners bij onze maatschappelijke opdracht. Onze professionals zijn voortdurend in beweging, net als de kinderen voor wie we ons inzetten.

Onderwijs voor de toekomst

Voor alle SKPO-scholen is onze gezamenlijke ambitie richtinggevend. We hebben kernwaarden geformuleerd, waarmee we op koers blijven. Je ziet ze terug in onze organisatie, in onze professionals en in de manier waarop we werken met onze leerlingen en partners.

Ontwikkeling

Voel enthousiasme en motivatie om te leren en successen te ervaren. Leer veel en veelzijdig. Wie nieuwsgierig blijft en durft te twijfelen, zal opbloeien.

 

 

Eigenheid

Jij en al je ‘eigen-aardigheden’ mogen er zijn. Heb en houd zelfvertrouwen. Wees ambitieus, neem initiatief. En zit het soms even tegen? Bouw dan op je veerkracht en veelzijdigheid.

 

 

Ver­ant­woor­­­de­lijk­heid

Wie actief deelneemt aan de maatschappij, neemt verant­woor­delijkheid. Voor zichzelf en voor anderen. Verant­woor­delijkheid is ook: respect tonen en een moreel kompas hebben. Denken in kansen en mogelijkheden. Initiatief nemen en geven.

Verbinding

Verbinding ontstaat door samen te werken en te ondernemen. Door van betekenis te zijn voor anderen. Door normen en waarden te respecteren. Zo zorg je dat iedereen erbij hoort en dat je openstaat voor anderen. SKPO gaat voor krachtige verbindingen, in alle diversiteit.

Visie en koers

Voor alle scholen is onze gezamenlijke ambitie richtinggevend. Deze hebben we uitgewerkt in een koersplan.

Onze scholen

U kunt onze scholen vinden op de kaart of selecteer in de lijst hieronder een school

Vacatures

Vakmanschap in beweging SKPO is een werkgever van kansen, flexibiliteit en ontwikkeling. Niet de regels staan voorop, maar de gezamenlijke ambitie en persoonlijke doelen. Ruimte is voorwaarde voor groei. De teams geven zelf hun school vorm. Met 36 scholen is er altijd wel een school die bij je past.