Vertel een vriend Print

Omgaan met klachten

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om in een prettige sfeer te kunnen werken. Een succesvolle samenwerking is gebaseerd op communicatie en vertrouwen. Op de momenten dat de communicatie faalt of het vertrouwen er niet meer is kan je ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Echter, de ervaring leert dat een klachtenprocedure de onderlinge verhoudingen geen goed doet en dat het een zeer ingrijpende gebeurtenis is voor alle betrokkenen. Daarom heeft het niet de voorkeur om de weg van de officiŽle klacht te kiezen.


Vaak kunnen problemen samen worden opgelost! Door met elkaar te praten en vooral goed te luisteren (de dialoog) is een probleem op te lossen. Je kunt daarbij geholpen worden door je directeur of de schoolvertrouwenspersoon die je verhaal kunnen aanhoren en de 'weg' kunnen wijzen binnen de school. Mocht je er binnen de school niet uit kunnen komen kun je een beroep doen op een personeelsadviseur. Zij kunnen bemiddelen tussen jou en de school om de communicatie op gang te brengen. Veelal blijkt zoín interventie voldoende om het geschil op te lossen.


Soms lukt het niet om het gesprek weer op gang te brengen of zijn de verschillen van mening te groot. Naast de hierboven beschreven mogelijkheden is er ook nog de onafhankelijke vertrouwenspersoon waarbij jij je verhaal kwijt kunt. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon kent de cultuur binnen het onderwijs en heeft veel ervaring op het gebied van klachten binnen het onderwijs. Zij kan reflecteren op je situatie en je adviseren. Wanneer je een officiŽle klacht wil indienen kan deze vertrouwenspersoon je ondersteunen en de Ďwegí wijzen tussen de diverse instanties. Daarnaast kun je een beroep doen op de klachtenregeling. Deze is bedoeld om een en ander in goede banen te leiden. Om een goed beeld te krijgen van de route naar een officiŽle klacht verwijzen we je naar het stappenplan.

Wat is een klacht?

Om deze vraag te beantwoorden gaan we in op datgene waar de klachtenregeling niet voor is. De klachtenregeling is niet bedoeld voor zaken waar al andere juridische regelgeving aan ten grondslag ligt zoals seksueel misdrijf of andere strafbare feiten. Hiervoor zijn andere procedures opgesteld.


Het kan echter voorkomen dat er een meningsverschil is tussen jou en een collega of directielid. Wij adviseren je om rondom een meningsverschil altijd de dialoog op te zoeken met je collega of directielid. Je kunt het probleem vaak samen op school oplossen door met elkaar te praten en vooral goed te luisteren. Een probleem is een klacht wanneer er geen oplossing gevonden kan worden. Een officiŽle klacht kan bij de klachtencommissie worden ingediend.


De rol van de MR

Aan de MR en de GMR zijn door de Wet Medezeggenschap Scholen diverse bevoegdheden toegekend. Hiermee heeft de wetgever formeel vorm willen geven aan de relatie van partnerschap tussen ouders, teamleden en de schooldirectie. Het partnerschap richt zich op beleidszaken die de school (MR) en of het gehele bestuur aangaat (GMR). In aangelegenheden die individuele personeelsleden betreffen heeft de MR geen formele rol.

Klik hier voor de algemene klachtenregeling
Nieuws